Informacje o projekcie

Kiedy ktoś mówi o Suhl-Nord w Suhl, zawsze słyszy te same opinie. Uważamy jednak, że ważne jest, aby ludzie, którzy mieszkają tu obecnie lub mieszkali tu kiedyś, mogli się sami na ten temat wypowiedzieć. Interesuje nas, jak było tu kiedyś, jak przeżywacie rozbiórkę, czy czujecie się tu bezpiecznie, jak układacie sobie tu życie codzienne i czego sobie życzycie w przyszłości. Zapraszamy Was do rozmowy w ramach naszego projektu – z ludźmi ze wszystkich pokoleń, z różnych grup kulturowych i posługującymi się różnymi językami. Używamy do tego fotografii – języka, który jest zrozumiały dla różnych osób. 

27.05.1986 © GDI-Th