جشنواره خیابانی

Sommerfest Suhl-Nord 2005 - Foto: U. Grauel

شنبه 23.7
ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر
مرکز پزشکی، "شمال زول "

ما می خواهیم جشنواره همسایگی بگیریم! در ایستگاهای مختلف، سازمان ها و ابتکارات “زول” خود را معرفی خواهند کرد. پیر و جوان می توانند در انواع فعالیت های سرگرم کننده شرکت کنند. ما نگاهی عمیق تر به مناطق پاکسازی شده و آنچه در آنجا رشد می کند خواهیم داشت. مهمتر از همه، ما می خواهیم در مورد سوالات شما از ھمسایه و شهر و همچنین دیدن عکس های قدیمی و جدید شما از ناحیه با هم گفتگو کنیم! غذا و نوشیدنی ارائه خواهد شد. 

فعالیت های مشارکتی

در پروژه سوال گروه هنرمندان Mil M2 می توانید سوالات خود را به همسایه و شهر ارسال کنید. منتخبی از سوالات در اندازه بزرگ نشان داده خواهد شد.

در یک تور با راهنمای همراه با آسترید کمپوس، ما میبینیم به چیزی که به محله رشد کرده هست جای که فقط همین چند سال پیش بلوک ها و آپارتمانها ایستادن.

همچنین جعبه های گل استفاده نشده را به تخت ها تبدیل می کنیم که می توانیم سبزیجات یا گیاهان را در آنجا پرورش دهیم.

ضمناً از افراد جوان و بزرگتر دعوت می شود تا در دفتر غیر رسمی اقدام به ساخت کلاژ عکس نمایند.

و لطفا آلبوم های عکس یا عکس های تکی از زندگی روزمره در Suhl-Nord را بیاورید! ما علاقه زیادی به داستان های قدیمی و جدید پشت سر آنها داریم و با هم می توانیم چندین عکس را برای نمایشگاه فضای باز خود انتخاب کنیم.

در صورت نیاز افرادی در جشنواره حضور خواهند داشت که می توانند خدمات ترجمه را برای شما ارائه دهند.

ایستادن

در غرفه‌ها می‌توانید با سازمان‌ها و طرح‌های متعددی از Suhl-Nord و کل شهر آشنا شوید. نه تنها اطلاعات، بلکه بازی های کوچک و سایر فعالیت ها نیز وجود دارد.

غذا و نوشیدنی

مطمئناً می توانید در این جشنواره غذاها و نوشیدنی های خوشمزه ای دریافت کنید. با غذاهای لذیذ غرب آفریقا، شیرینی های عربی و سوسیس تورینگن، همه باید سیر شوند.

فعالیت های کودکان

به علاوه در کارگاه دانشگاه پیشکش مختلف غرفه ها. کوچک ها میتوانند همچنین به قلعه فنری و چیزهای سر گرم کننده ببینیند.␣