نمایشگاه فضای باز

ما می خواهیم تصاویر شما را از ناحیه نشان دهیم!

ساخت و ساز - زندگی روزمره - تخریب - جابجایی - داستان های شخصی

Foto: U. Grauel
Foto: U. Grauel
Foto: Fam. Brix
Foto: Fam. Brix
Foto: U. Grauel
Foto: U. Grauel

عکس های مورد نظر:

ما می خواهیم تصاویر شما را از ناحیه نشان دهیم! آیا هنوز عکس هایی از سال های اولیه “شمال زول” را دارید؟ از بچه های شما در جعبه ماسه؟ از وقت گذرانی در ایستگاه اتوبوس؟ از صنایع دستی در زیرزمین؟ از جشن عروسی در آپارتمان جدید؟ از حرکت قبل از پارہ کردن؟ منتخبی از عکس ها در یک نمایشگاه بزرگ در فضای باز در ربع اول ماه اوت به نمایش گذاشته خواهد شد. ما داستان های پشت تصاویر را در وب سایت خود منتشر خواهیم کرد. برای ما ایمیل بفرستید یا با ما تماس بگیرید تا وقتی برای تون بدهیم که عکس های خود را تحویل بگیرید.

در صورت تمایل می توانید یک قرار ملاقات بگذارید تا شخصاً با آلبوم عکس های خود به دفتر ما مراجعه کنید. یا یک عکس با بهترین کیفیت ممکن همراه با داستان خود برای ما ایمیل کنید.